ÖZEL OKUL TEŞVİĞİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEKLER

2017-2018 ÖZEL OKUL TEŞVİĞİ

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

  1. Uluslararası olimpiyatlarda, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan yarışmalarda alınan derecelerin belgeleri, ( varsa )

  2. Ailenin, Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösterir belge ve kira gelir taahhütnamesi,

  3. Üniversite öğrencisi kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge,

  4. Açık öğretim veya askeri okullarda öğrenim gören kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge,

  5. Vazife başında vefat eden MEB personeli belgesi,( Özel Öğretim Dahil )

  6. 5580 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanlar ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verildiğine dair belge.

  7. Anne-baba-kardeş veya öğrencinin % 50 ve üzeri oranında engelli olması ( üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporla beyan edilmesi durumunda )

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-KILAVUZU