CAMBRIDGE ENGLISH 2017 SONUÇLARI

Young Learners (Starters-Movers-Flyers) Sınavları’nda bayraklar(Şiltler – Kalkanlar) ne anlama geliyor?
Young Learners Sınavları’na giren öğrenciler, sınavdan geçti ya da kaldı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Her öğrencinin okumayazma, dinleme ve konuşma aşamalarının her birinden bayraklar/şiltler (shields) toplaması gerekmektedir. Okuma-yazma (reading-writing) birinci bölüm, dinleme (listening) ikinci bölüm, konuşma (speking) üçüncü bölüm olmak üzere her bölümde 5, toplamda 15 şilt üzerinden öğrenciler değerlendirilmektedir. Sınava giren her öğrenciye sertifika verilir ancak sertifikalarında neyi ne kadar yapabildikleri belirtilir.

 

KET Sınavında kaç puanla geçilmektedir?
KET Sınavı Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 100 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir.

SONUÇ LİSTELERİNİ GÖR